Машински факултет
Универзитета у Београду

Strukovne студије

Основне СТРУКОВНЕ студије ЕСПБ (ECTS) 180
час.
нед.
1.година 2.година 3.година
I II III IV V VI
1 Математика 1 Математика 2 Машински елементи 1 Машински елементи 2 Изборни предмет Изборни предмет
2
3
4
5
6 Механика 1 Механика 2 Технологија машинске обраде Електротехника са електроником Изборни предмет Електроника
7
8
9
10
11 Констр.геом. и графика Отпорност материјала 2 Машински материјали 2 Изборни предмет Управљачки системи Пројектовање система АУ
12
13
14 Отпорност 1 Машински материјали 1 Мерења
15
16 Физика Инж.графика Изборни предмет Системи аутоматског управљања Индустријски рачунарски системи Завршни реферат
(B.Sc. рад)
17
18
19
20
21 Енглески Енглески Изборни предмет Програмирање у АУ ПРАКСА УСМЕРЕЊА
22
23 Друштвени предмет Рачунарски алати
24

Изборни модули струковних студија – Катедра за АУ

4.4.5 Системи аутоматског управљања Лазић Д., Рибар З. 14 АУ
4.5.5 Програмирање у АУ Лазић Д., Рибар З. 14 АУ
5.3.5 Управљачки системи Рибар З. 14 АУ
5.4.5 Индустријски рачунарски системи Бучевац З. 14 АУ
6.2.5 Електроника Кандић Д. 14 АУ
6.3.5 Пројектовање система АУ Дебељковић Д. 14 АУ

Изборни предмети струковних студија – Катедра за АУ

Озн. Назив Наставник Кат.
4-5 Аутоматско управљање Лазић Д., Рибар З. АУ
4-5 Управљачки сервопогони Рибар З. АУ
5-5 Мерење и аквизиција података Лазић Д., Рибар З. АУ
6-5 Логичка аутоматизација Бучевац З. АУ
5-5 Идентификација Дебељковић Д. АУ
6-5 Посебне класе система Аутоматскоg управљања Дебељковић Д. АУ

Завршни рад студент може да ради из било ког предмета са усмерења

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране