Машински факултет
Универзитета у Београду

Основне академске студије

Основне академске
часова
Недељно
1.година 2.година 3.година
I II III IV V VI
1 Математика 1 Математика 2 Математика 3 Термодинамика Механика флуида Електротехника и електроника
2
3
4
5
6 Механика 1 Отпорност 2 Механика 2 Механика 3 Технологија машинске обраде Електроника
7
8
9
10
11 Констр.геом. и графика Инж.графика Машински елементи 1 Машински
елементи 2
Управљачки системи Пројектовање система АУ
12
13
14 Отпорност 1
15
16 Физика и мерења Друшт.предм. Машински материјали 2  
Изборни предмет
Програмирање у АУ Пракса
17
18
19 Машински материјали 1
20
21 Енглески Енглески Изборни предмет Системи аутоматског управљања Рачунарско управљање Завршни реферат
(B.Sc. рад)
22
23 Програмирање Рачунарски алати
24
25
Дипломске академске (магистарске)
часова
Недељно
4.година 5.година
VII VIII IX X
1 Континуални линеарни системи Синтеза линеарних система Нелинеарни системи 2 дипломски  (M.Sc.) рад
2
3
4
5
6 Дигитални САУ Нелинеарни системи 1 Пројектовање и технологија УС
7
8
9
10
11 Изборни предмет 7.3.5 Изборни предмет 8.3.5 Фази управљачки системи
12
13
14
15
16 Изборни предмет 7.4.5 Изборни предмет
8.4.5
ПРАКСА
17
18
19
20
21 Изборни предмет 7.5.5 Изборни предмет
8.5.5
Изборни предмет
9.5.5
22
23
24
25

Изборни модули – Академске студије

4.5.5 Системи аутоматског управљања Лазић Д Рибар З 14 АУ
5.3.5 Управљачки системи Рибар З 14 АУ
5.4.5 Програмирање у АУ Рибар З Лазић Д 14 АУ
5.5.5 Рачунарско управљање Бучевац З 14 АУ
6.2.5 Електроника Кандић Д 14 ФЕ АУ
6.3.5 Пројектовање система АУ Дебељковић Д 14 АУ
7.1.5 Континуални линеарни системи Лазић Д Рибар З 14 АУ
7.2.5 Дигитални САУ Бучевац З 14 АУ
8.1.5 Синтеза линеарних система Дебељковић Д 14 АУ
8.2.5 Нелинеарни системи 1 Лазић Д 14 АУ
9.1.5 Нелинеарни системи 2 Лазић Д 14 АУ
9.2.5 Пројектовање и технологија УС Рибар З 14 АУ
9.3.5 Фази управљачки системи Рибар З 14 АУ

Изборни предмети – Академске студије

4-5 Аутоматско управљање Лазић Д Рибар З АУ
4-5 Мерења и аквизиција података Рибар З. Лазић Д. АУ
5-5 Дигитални системи Бучевац З. АУ
5-5 Управљачки сервопогони Рибар З. АУ
6-5 Дигитална аутоматизација Бушевац З. АУ
6-5 Идентификација Дебељковић Д. АУ
7-5 Динамика процеса Дебељковић Д. АУ
7-5 Обрада сигнала Лазић Д. АУ
8-5 Процесни рачунари Бучевац З. АУ
7-5 Биоаутоматика Коруга Ђ. АУ
7-5 Механика робота Лазаревић М. АУ
8-5 Увод у наносистеме Коруга Ђ. АУ
9-5 Неуронске мреже и вештачка интелигенција Коруга Ђ. АУ
9-5 Стохастички линеарни системи Дебељковић Д. АУ
8-5 Адаптивни системи Бучевац З. АУ
9-5 Пнеумоелектрични управљачки системи Рибар З. АУ
9-5 Хидроелектрични управљачки системи Рибар З. АУ
9-5 Редудантни системи Рибар З. АУ

Завршни рад на основним студијама студенти могу да раде из било ког предмета из модула

Завршни рад на магистарским студијама студенти могу да раде завршни рад из било ког предмета са усмерења.

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране