Машински факултет
Универзитета у Београду

Doktorske студије

часова
недељно
1.година 2.година 3.година
I II III IV V VI
1 Виши курс математике Виши курс механике или механике флуида Изборни предмет Спец. изборни предмет Доктор-ска (Ph.D.) дисерта-ција Доктор-ска (Ph.D.) дисерта-ција
2
3
4
5
6 Нумеричке методе Изборни предмет Изборни предмет Спец. изборни предмет
7
8
9
10
11 Изборни предмет Изборни предмет Спец. изборни предмет Спец. изборни предмет
12
13
14
15
16 Изборни предмет Лабора-торија Лабора-торија Лабора-торија
17
18
19
20

бела поља – обавезни предмети
сива поља – изборни предмети
zelena поља – специјализовани изборни предмети, лабораторија и израда дисертације

Listu izbornih predmete pogledajte na sajtu fakulteta

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ
бира се 6 са списка

 1. Естимација линеарних система
 2. Случајни процеси и системи
 3. Анализа и синтеза вишеструко преносних линеарних система
 4. Системи са кашњењем
 5. Дескриптивни линеарни системи
 6. Нестационарни линеарни дигитални САУ
 7. Нелинеарни дигитални САУ
 8. Напредни курс дигиталних система
 9. Оптимални САУ
 10. Нелинеарни нестационарни САУ
 11. Пратећи системи управљања
 12. Фази системи управљања
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране