Машински факултет
Универзитета у Београду

Опште о студијама на Машинском факултету

Студије које се од 1.10.2005.год. изводе на Машинском факултету Универзитета у Београду
доктор наука - машинско инжењерство (Ph.D.=Dr.-Ing.) ЕСПБ
(3.степен) Докторске студије 480
  450
  420
  390
  360
  330
     
дипл.инж.маш. (M.Sc.= Dipl.-Ing.)  
(2.степен) Дипломске студије 300
  270
  240
  210
     
инж.маш. 3 г. (B.Sc.)  
(1.степен) Основне студије 180
  150
  120
  90
  60
  30
     
АКАДЕМСКЕ студије  

ЕСПБ - ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРЕНОСА БОДОВА или ECTS European Credit Transfer System
ЕСПБ бодови означавају временско оптерећење студента током студија... опширније ...

Од 1.10.2005.год. Факултет је увео нови систем студија.

часова
Недељно

1.година

2.година

3.година

4.година

5.година

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

 

 

 

 

 

 

О

О

О

О

5

 

 

 

 

 

 

О

О

О

5

 

 

 

 

 

И

И

О

О

5

 

 

 

И

И

И

И

И

И

5

 

 

И

И

И

И

И

И

И

Студент може самостално да бира предмете означене са И, док се изборно усмерење стиче како кроз обавезне предмете модула (одсека) О на мастер нивоу, тако и кроз изборне предмете на оба нивоа.

Изборни предмети

На почетку 3, 4, 5. и 6. семестра студент бира предмете које жели да слуша и полаже. За сваки семестар, као и за сваку позицију предмета у семестру, постоји посебна изборна листа. Притом, студент мора да има у виду следеће:

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

 

 

 

4.4

5.4

6.4

 

 

3.5

 

5.5

6.5

  1. Уколико предмете бира потпуно произвољно, у Додатку дипломе неће бити уписана назнака усмерености.
  2. Уколико приликом избора поштује прописане услове које траже поједина усмерења у погледу врсте предмета, тада ће у Додатку дипломе бити уписана назнака усмерености.
  3. Студент има право да на дипломским (мастер) студијама упише било који модул (усмерење) без обзира да ли му у додатку дипломе основних студија пише (или не) назнака усмерености. Модул представља групу предмета који су везани и обавезно се сви слушају кад се тај модул изабере.
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране