Машински факултет
Универзитета у Београду

дипл.инж.маш. Предраг Ђука

  • Звање:Сарадник
  • Време пријема:
  • Кабинет:
  • Tefefon: (+381) 3370-510 ; 3302 206
  • E-mejl: pdjuka@mas.bg.ac.rs
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране