Машински факултет
Универзитета у Београду

Доц.др Срђан Рибар

  • Звање:Доцент
  • Време пријема:
  • Кабинет:
  • Tefefon: (+381) 3370 242 ; 3302 206
  • E-mejl: sribar@mas.bg.ac.rs
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране