Машински факултет
Универзитета у Београду

Доц.др Срђан Рибар

  • Звање:Доцент
  • Време пријема:
  • Кабинет:
  • Tefefon: (+381) 3370 242 ; 3302 206
  • E-mejl: sribar@mas.bg.ac.rs
Магистрирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду 1993. године. Основне области истраживања су аутоматско управљање, биоаутоматика, вештачке неуронске мреже, фази логика. Наставну област чине Аутоматско управљање, Биоаутоматика, Пројектовање линеарних система, Динамика објеката и процеса.
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране