Машински факултет
Универзитета у Београду

Проф. др Драган Лазић

  • Звање:Редовни професор
  • Време пријема: уторком од 12 - 13 сати и средом од 13 - 14 сати
  • Кабинет: кабинет у Заводу за аутоматско управљање
  • Tefefon: (+381) 3370 093; 3302 230
  • E-mejl: dlazic@mas.bg.ac.rs
  • Web: www.smartko.com
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране