Машински факултет
Универзитета у Београду

Проф. др Драган Лазић

  • Звање:Редовни професор
  • Време пријема: уторком од 12 - 13 сати и средом од 13 - 14 сати
  • Кабинет: кабинет у Заводу за аутоматско управљање
  • Tefefon: (+381) 3370 093; 3302 230
  • E-mejl: dlazic@mas.bg.ac.rs
  • Web: www.smartko.com
Докторирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду 1995. године. Основне области истраживања су аутоматско управљање, микропроцесорско управљање у реалном времену, пројектовање и извођење електричних, електро хидрауличких и електро пнеуматских система аутоматског управљања, природно пратећи алгоритми управљања, нелинеарни системи. Наставну област чине предмети: Основе аутоматско управљање, као обавезни предмет на основним академским студијама, Управљачки системи, Стручна пракса Б - САУ, Завршни предмет - Основе аутоматског управљања.
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране