Машински факултет
Универзитета у Београду

Проф. др Зоран Б. Рибар

  • Звање:Редовни професор
  • Време пријема:
  • Кабинет:
  • Tefefon: (+381) 3370 510 ; 3302 206
  • E-mejl: zribar@mas.bg.ac.rs
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране