Машински факултет
Универзитета у Београду

Проф. др Ђуро Коруга

  • Звање:Редовни професор
  • Време пријема:
  • Кабинет:
  • Tefefon: (+381) 3370 384 ; 3302 376
  • E-mejl: dkoruga@mas.bg.ac.rs
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране