Машински факултет
Универзитета у Београду

Интелигентни системи управљања

  • Шифра:САУ220-657
  • Врста:Научно стручни
  • Статус:Изборни
  • Програм:Дипломске академске студије
[ 07 11 2013 ]

Настава из предмета Интелигентни системи управљања

Настава из предмета Интелигентни системи управљања ће се током зимског семестра школске 2013/2014. године одржавати у сали 213, и у Лабораторији за АУ. Термини и распоред рада у Лабораторији биће одређивани током семестра, по групама.

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране