Машински факултет
Универзитета у Београду

Download

Предавања

[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Увод у рачунарско управљање,

Лекција 1
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Одабирачи, квантовање и кодирање

Лекциа 2
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Комплексни и фреквентни лик излаза идеалног одабирача

Лекција 3
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Додатак лекцији 3
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Преносне карактеристике дискратног система

Лекција 4
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Додатак лекцији 4
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Системи за продужавање трајања сигнала

Лекција 5
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Z - трансформација

Лекција 6
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Блок дијаграм дискретних система

Лекција 7
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Концепт стања

Лекција 8
[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Критеријуми стабилности, управљивост, осмотривост

Лекција 9
[ 10 02 2009 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Лекција бр.1 из обавезног предмета Дигитални системи за студенте мастер студија модула за Аутоматско управљање и Машинство и информационе технологије

Дигитални системи - Лекција бр.1
[ 10 02 2009 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Лекција бр.2 из обавезног предмета Дигитални системи на мастер студијама модула за Аутоматско управљање и Машинство и информационе технологије

Дигитални системи - Лекција бр.2
[ 03 03 2009 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Лекције бр.3, 4, 5, 6 из обавезног предмета Дигитални системи за студенте мастер студија модула за Аутоматско управљање и Машинство и информационе технологије

Дигитални системи - Лекције бр.3, 4, 5, 6
[ 02 04 2009 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Лекције бр.7 и 8 из обавезног предмета Дигитални системи за студенте мастер студија модула за Аутоматско управљање и Машинство и информационе технологије

Дигитални системи - Лекције 7 и 8
[ 04 05 2009 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Лекција бр.9 из обавезног предмета Дигитални системи за студенте мастер студија модула за Аутоматско управљање и Машинство и информационе технологије

Дигитални системи-Лекција бр.9
[ 23 02 2014 ][ Основе аутоматског управљање ][ Драган Лазић ]

Почетак курса из ОАУ
[ 23 02 2014 ][ Основи аутоматског управљања ][ Драган Лазић ]

Ипситна питања за усмени део испита из ОАУ
[ 28 02 2014 ][ Основе аутоматског управљање ][ Драган Лазић ]

Презентација за предмет Системи управљања

Системи управљања - презентација за студенте
[ 07 04 2015 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Први део предавања проф. др Зорана М. Бучевца из предмета Системи управљања су у прикаченом фајлу.

Системи управљања
[ 07 04 2015 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Други део предавања проф. др Зорана М. Бучевца из предмета Системи управљања су у прикаченом фајлу.

Системи управљања
[ 19 09 2017 ]

11

1

Вежбе

[ 17 11 2011 ][ Рачунарско управљање ][ Зоран М. Бучевац ]

Рачунарско управљање-Аудиторне вежбе бр.1
[ 14 12 2011 ][ Рачунарско управљање ][ Зоран М. Бучевац ]

Погледати прикачену датотеку

Рачунарско управљање-Аудиторне вежбе бр.2
[ 04 07 2012 ][ Рачунарско управљање ][ Зоран М. Бучевац ]

Рачунарско управљање-Аудиторне вежбе бр.3
[ 15 01 2015 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Вежбе бр. 6 су у прикаченом фајлу!

Дигитални системи (Пројектовање дигиталних система)-Аудиторне вежбе бр.6
[ 26 01 2015 ][ Рачунарско управљање ][ Зоран М. Бучевац ]

Пример примене Модификованог Најквистовог критеријума је у прикаченом фајлу.

Пример примене Модификованог Најквистовог критеријума.

Лабораторија

Остали материјал

[ 27 03 2008 ][ Рачунарско управљање ]

Таблица Z трансформације
[ 10 02 2009 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Матрични приказ свих врста активности у оквиру предмета Дигитални системи, по радним недељама, са становишта, када тј. у којој недељи и колико дуго тј. колико часова траје.

Дигитални системи - Морфолошка матрица
[ 10 02 2009 ][ Дигитални системи ][ Зоран М. Бучевац ]

Наставни програм из предмета Дигитални системи, и предавања и све врсте вежби и осталих активности

Дигитални системи - Лекције детаљно
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране