Машински факултет
Универзитета у Београду

Лабораторија за Аутоматско управљање

Лабораторија за Аутоматско управљање поседује опрему за извођење лабораторијских вежби из предмета Профила за Аутоматско управљање, и обухвата:

  • савремени систем регулисања нивоа и температуре у проточном резервоару воде помоћу дигиталног рачунара,
  • савремени испитни хидраулички сто за тестирање компоненти и система где пуштање у рад, задавање и промена режима рада, аквизиција података и праћење, једном речју управљање се изводи помоћу специјалног дигиталног уређаја и дигиталног рачунара,
  • савремени хидраулички сервосистем управљан дигиталним рачунаром,
  • савремене програмабилне логичке контролере искоришћене искључиво за логичко управљање симулатором манипулатора, серијом резервоара са течношћу и бројем обртаја излазног вратила електричног мотора,
  • савремено учило за физичку реализацију свих врста логичких кола, помоћу интегрисаних кола, претходно пројектованих помоћу дигиталног рачунара и одговарајућег комерцијалног програмског пакета .

Сва ова опрема, поред своје основне намене за извођење лабораторијских вежби, служи и за израду дипломских, магистарских и докторских радова као и за научноистраживачки рад. Она даје могућности за истраживања из области хидроелектричних и пнеумоелектричних система и компоненти аутоматског управљања високих технологија, као и развој свих видова управљачких алгоритама и система за све врсте техничких објеката и процеса.

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране