Машински факултет
Универзитета у Београду

Производи и резултати

Производи аутоматског управљања као делатности су: компоненте аутоматског управљања, управљачки системи и цели системи аутоматског управљања.Због својих изузетних карактеристика, данас у аутоматском управљању имају доминантну улогу управљачки системи који се остварују помоћу рачунарских система. Захваљујући реалтивно приступачној цени они су лако доступни. Оно што је од далеко највећег значаја јесу алгоритми управљања који се оставарују помоћу ових управљачких система. Катедра за аутоматско управљање је дала врло значајне резултате на плану откривања нових неконвенционалних алгоритама управљања који гарантују значајно побољшање понашања и карактеристика система у односу на коришћење класичних алгоритама.Ти алгоритми су искоришћени при реализацији:

  • пратећих управљачких система електрохидрауличких и електропнеуматских система
  • ширински модулисаних управљачких система температуре
  • управљачких система преса за бризгање пластике
  • управљачких система котловских постројења
  • управљачких система машина за производњу папира, итд.

При томе су ови алгоритми у потпуности потврдили свој квалитет.

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране