Машински факултет
Универзитета у Београду

Истраживачки рад Катедре

Чланови Катедре за аутоматско управљање су остварили богато и разноврсно фундаментално, развојно и примењено истраживање у скоро свим областима аутоматског управљања и при томе постигли врло значајне резултате. Неке од ових истраживања је финансирала држава, а нека су проистекла из директне сарадње са предузећима у земљи. Два основна правца ових истраживања су:

 • развој нових концепата и алгоритама управљања у циљу добијања бољих карактеристика система и
 • Реализација и примена нових знања из аутомaтског управљања на конкретна постројења

Неке од најзначајнијих области истраживања су:

 • Теорија стабилности: општи динамички системи (љапуновска стабилност, практична стабилност)
 • Теорија стабилности: Лурије-Постниковљеви нелинеарни системи (апсолутна стабилност, робустна стабилност, апсолутно праћење)
 • Теорија стабилности: велики системи (дискретни системи, експоненцијална стабилност, љапуновкса и нељапуновска стабилност, практична стабилност, домени стабилности)
 • Теорија стабилности: сингуларни системи, системи са чистим временским кашњењем
 • Теорија стабилности: сингуларно поремећени системи(асимптотска стабилност, велики системи)
 • Теорија стабилности: енергетски системи
 • Теорија праћења: (континуални системи, Луријеов проблем, домени праћења, љапуновско праћење, сингуларно поремећени системи, апсолутно праћење, природно праћење линеарних система)
 • Синтеза система аутоматског управљања: стабилизација (дискретни системи, адаптивно управљање, праћење робота), праћење и оптималност
 • Синтеза система аутоматског управаљања и примене: праћење (адаптивно праћење, праћење код робота, природно екпоненцијално праћење)
 • Неуронске и фази-неуронске мреже: моделовање и стабилност (стабилност, експоненцијална стабилност, структурне промене)
 • Параметарске методе анализе и синтезе система: системи са расподељеним параметрима, системи са чистим временским кашњењем
 • Математичко моделовање објеката и процеса: термоенергетски процеси, размењивачи топлоте
 • Молекуларни управљачки системи, производња фулерена и нанотехнологије
 • Биоаутоматика и биоинжењеринг
 • Дигитални системи променљиве структуре: стабилност(вишеструко преносни објекти: линеарни стационарни, линеарни нестационарни, Луријеов, стационарни нелинеарни, експоеннцијална стабилност)
 • Дигитални системи: праћење (вишеструко преносни објекти: линеарни нестационарни, стационарни нелинеарни)
 • Дигитални системи променљиве структуре: примене са становишта стабилизације
 • Процеси, материјали, опрема и системи органске и неорганске хемијске технологије (развој сензора, аутоматског управљања процесима и системима, управљања производњом и интеграција управљачких система у хемијску технологију)
 • Истраживање биомолекуларних информационих процеса:примена у медицини и инжењерству.
© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране