Машински факултет
Универзитета у Београду

Историјат Катедре

Први документ о високошколској настави из области аутоматског управљања у машинству датира још из 1935. године када је проф. Аћим Стевовић на Техничком факултету машинскоелектротехничког одсека држао предавања из одељка Регулатори и регулисање термичких машина. После другог светског рата ова проблематика наставља да се предаје у оквиру предмета Парне клипне машине и регулатори да би 1956. године на Машинском факултету био створен први предмет за ову област Основи регулисања са динамичким третманом проблема регулисања. Овај предмет који је предавао Борислав Милојковић, тада доцент, је према статуту из 1966. године постао обавезан за студенте свих смерова. На Групи за производњу, 1966. год. уведен је предмет Аутоматизација производње, а на групи за баластику 1964. год. Сервомеханизми и рачунари и 1966. год. Вођење и управљање пројектила.

Мада су наведени предмети настали из потреба различитих група и припадали различитим катедрама, због њихове природне повезаности и неопходности даљег развоја ове области на Машинском факултету, на иницијативу: проф. др Борислова Милојковића, в. проф. Светислава Зарића, хонорарног доц. др Миливоја Секулића, асистента Велимира Симоновића и асистента Љубомира Грујића, 1970. год., формирана је Катедра за аутоматско управљање са предметима: Основи регулисања, Аутоматизација производње, Вођење и управљање пројектила и Регулисање турбина.

Први шеф Катедре за аутоматско управљање је био проф. др Борислав Милојковић, а остали њени први чланови су били: в. проф. Светислав Зарић, хон. доц. др Миливоје Секулић, хон. доц. др Србољуб Миновић, доц. мр Бранко Глигорић, асистент Велимир Симоновић и асистент Љубомир Грујић. Због изузетних потреба привреде за дипломираним инжењерима машинства за аутоматско управљање, што су представници научно-истраживачких, војних, пројектантских и индустријских организација, потврдили у писменој форми, Катедра је одмах по свом формирању покренула иницијативу за стварање Групе за аутоматско управљање. Група је формирана 1972. год., а студенти њене прве генерације су започели студије из ускостручног дела на трећој години, 1974. год. Од тада па до данас Катедра и прво Група, а потом Профил за аутоматско управљање доживљавају стални успон и развој.

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране