Faculty of Mechanical Engineering
Belgrade University

Department for Automatic Control

Катедра за аутоматско управљање изводи наставу на Профилу за аутоматско управљање према наставном плану додипломских студија Профила за аутоматско управљање, као и на општестручном предмету Основи аутоматског управљања, који је саставни део наставних планова других профила Машинског факултета.

Такође, изводи наставу на последипломским студијама: магистарским, усмерења Аутоматско управљање и Биоинжењеринг, и специјалистичким, усмерења Аутоматско управљање и Биоинформационе технологије. О настанку Катедре, Профила, областима истраживања и рада, резултатима рада и даљем развоју Катедре упознајте се одговарајућим избором из менија са десне стране.

© Department for Automatic Control
Belgrade 2008.
Top