Машински факултет
Универзитета у Београду

Катедра за Аутоматско управљање

Катедра за аутоматско управљање изводи наставу на Профилу за аутоматско управљање према наставном плану додипломских студија Профила за аутоматско управљање, као и на општестручном предмету Основи аутоматског управљања, који је саставни део наставних планова других профила Машинског факултета.

Такође, изводи наставу на последипломским студијама: магистарским, усмерења Аутоматско управљање и Биоинжењеринг, и специјалистичким, усмерења Аутоматско управљање и Биоинформационе технологије. О настанку Катедре, Профила, областима истраживања и рада, резултатима рада и даљем развоју Катедре упознајте се одговарајућим избором из менија са десне стране.

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране